Business Process Management (BPM), Workflow and DMS Solutions by COSA

Workflow DNHK

BPM suite

De COSA BPM bevat alles dat tot een volledige BPM suite behoort:

  • Processen modelleren en documenteren
  • Simulatie
  • Implementatie en integratie
  • Bewaking en sturing
  • Optimalisatie
Bovendien behoort bij de COSA BPM suite een volledig DMS bij voor het beheren en archiveren van alle in het proces voorkomende data.

Services

Bepalend voor het succes van een BPM project is een efficiente en competente realisatie en implementatie bij de klant.

Onze medewerkers zijn hiertoe in staat met hun kennis, ervaring en toewijding. Als coach, trainer of als volledig verantwoordelijk projectteam.

PDF Afdrukken

Welkom bij COSA – de Business Process Management (BPM) leverancier

BPM Box

Wilt u de efficiency van uw kernprocessen verbeteren door middel van moderne BPM technologie? U moet de transparantie van bedrijfsprocessen verbeteren of voldoen aan compliancy eisen? Of wilt u uw reactietijd bij veranderende markt situaties verbeteren?

Implementeer BPM ondersteund door de COSA experts. Heb vertrouwen in het succes van onze klanten en de uitgebreide ervaring van onze medewerkers.

De COSA Business Process Management suite dekt alle fases avn de BPM lifecycle af. Dit houdt onder andere in: bedrijfs-gerelateerde proces modellering, technische implementatie van processen, simulatie van proces scenario's, uitvoering en controle van processen tot en met evaluatie en management informatie.

Een integraal onderdeel van de BPM suite is COSA DM, een document management systeem dat het mogelijk maakt om alle informatie die tijdens het doorlopen van een proces beschikbaar komt, te beheren. Na afloop van een proces kan deze informatie worden opgeslagen tezamen met de proces documentatie.

Over COSA