Business Process Management (BPM), Workflow and DMS Solutions by COSA

Workflow DNHK
PDF Afdrukken

COSA Simulator

BPM Simulator

Met de COSA Simulator kunt u het run-time gedrag van gemodelleerde processen simuleren. Zo kunt u bottlenecks voorkomen en doorlooptijden optimaliseren. Proces modelleurs kunnen verantwoordelijkheden, verwerkingstijd en individueel benodigde hulpbronnen reeds definiëren binnen een processtap tijdens het modelleren.

Een simulatie bestaat uit een onbeperkt aantal processen en een simulatie scenario. Het scenario beschrijft de proces omgeving d.m.v. beschikbare hulpbronnen, proces belasting, verwachtte proces omvang in de toekomst, etc.

Simulatie kan worden gebruikt tijdens het bouwen van processen, maar ook om tijdens run-time de werkbelasting en het gebruik van hulpbronnen te voorspellen.

Tevens geeft de simulatie inzicht in gedetailleerde resultaten over het gebruik van hulpbronnen en proces kosten. Om toekomstig gedrag van een run-time systeem te voorspellen, kan initiële werkbelasting direct vanuit het run-time systeem worden geïmporteerd.

Business Process Management (BPM) en Workflow Solutions met de COSA Software Suite - The BPM Experts