Business Process Management (BPM), Workflow and DMS Solutions by COSA

Workflow DNHK
PDF Afdrukken

COSA Process Designer

BPM Process Designer

De eerste en tevens de belangrijkste stap voor een succesvolle BPM implementatie is het vastleggen van bedrijfsprocessen en het maken van professionele afspraken.

De COSA Process Designer voorziet in alle functionaliteiten om op gestructureerde wijze bedrijfsprocessen in kaart te brengen en deze te documenteren. Door middel van de grafische user-interface is het ook voor gebruikers zonder diepgaande technische kennis mogelijk om bedrijfsprocessen, verantwoordelijkheden,rollen en competenties te modelleren.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden van visualisatie en structurering erg belangrijk. Door middel van de top-down representatie kunnen modelleurs overzichten maken die alle relevante processen weergeven. Een enkel proces kan op meerdere manieren worden gemodelleerd, b.v. op de gestandaardiseerde BPMN (Business Process Modeling Notation) manier van de OMG. De zogenaamde swimlane representatie toont de verschillende verantwoordelijkheden van verschillende rollen binnen een bedrijfsproces.

Tevens kunnen modelleurs op een flexibele manier documentatie genereren in verschillende formaten. Op dit moment worden de formaten RTF, PDF en HTML ondersteund.

Na het bedrijfskundige modelleren, kunnen ook technisch gerelateerde details worden geïmplementeerd in bedrijfsprocessen.

De gemodelleerde data wordt opgeslagen in het gestandaardiseerde XPDL formaat. Zodoende kan modellering data worden uitgewisseld met andere op XPDL gebaseerde tools.

Business Process Management (BPM) en Workflow Solutions met de COSA Software Suite - The BPM Experts