Business Process Management (BPM), Workflow and DMS Solutions by COSA

Workflow DNHK
PDF Afdrukken

Online aanvragen

Met "Anträge online" (Online aanvragen) heeft het Ministerie van Arbeid, Integratie en Sociale Zaken van NoordRijn-Westfalen in Duitsland unieke service geïntroduceerd. Bedrijven kunnen aanvragen indienen, bijvoorbeeld voor vergunningen, of claims en rapporten afhandelen over omstandigheden betreffende gezondheid en veiligheid, geheel via het internet. Op dit moment wordt de gekwalificeerde elektronische handtekening getest. Door middel van dit project, dat is gebaseerd op een back-office oplossing die samen met COSA is ontwikkeld, bevestigt het Ministerie haar positie als leider op het gebied van eGovernment.

Business Process Management (BPM) en Workflow Solutions met de COSA Software Suite - The BPM Experts